"Уро Медикс” e първата в България частна специализирана урологична болница за активно лечение. От май 2014 год в бoлницата функционира и отделение по нефрология.

"Уро Медикс" е разположена на 2-я и 3-я етаж в блок Б на Многопрофилна транспортна болница. В нея работи екип от висококвалифицирани специалисти, който с най-съвременни терапевтични методи оказва навременна и индивидуална помощ при различни урологични заболявания. Лечебното заведение разполага с модерна операционна, собствен литотриптер и съвременна апаратура за диагностика и лечение на урологични и нефрологични заболявания.

С разкриването на новото отделение по нефрология в болницата се постига всеобхватност в лечението на бъбречната патология. Пациентите са улеснени, защото тук се правят оперативни интервенции и се провежда консервативно лечение. Има възможност и да се подготвят болни за диализа, защото„Уро Медикс“ има договор с частния хемодиализен център, разположен на територията на Транспортна болница. Екипът има готовност чрез биопсии да уточнява имунни и автоимунни заболявания, които нанасят тежки поражения и водят до хронична бъбречна недостатъчност. Така цикълът в овладяване на бъбречните болести в лечебното заведение се затваря изцяло.


МБАЛ Уро Медикс ЕООД обявява свободни места за „ЛЕКАРИ- СПЕЦИАЛИЗАНТИ”

 

Във връзка с приема на нови специализанти по реда на Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и съгласно чл. 17, ал. 1 от същата наредба, МБАЛ Уро Медикс ЕООД обявява следните свободни длъжности за „лекар-специализант”

- За специалност „Нефрология” – 3 места
- За специалност „Урология” – 1 място

За кандидатстване на място за „лекар-специализант”, съгласно чл. 14 от Наредба № 1/22.01.2015 г., се изискват следните документи:
1. Заявление в свободен текст;
2. Мотивационно писмо;
3. Автобиография – европейски формат;
4. Диплома за завършено висше образование;
5. Удостоверение за членство в Българси лекарски съюз.

Документите се подават в отдел „Деловодство” до 09.11.2018 г.

След приемане на кандидатурите в указания срок, комисия, определена със заповед на управителя ще направи подбор на кандидатите по документи. На сайта на лечебното заведение ще бъдат обявени датите и имената на допуснатите до събеседване кандидати. С одобрените кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор за длъжност „Лекар-специализант по нефрология” и  „Лекар-специализант по урология”, съгласно чл. 11 от Наредба № 1/22.02.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Допълнителна информация– Екатерина Папазян; тел. 032/67 34 99


Ценоразпис Уро Медикс-27.09.2021
Административни услуги Уро Медикс-04.2019

 

На основание чл.89 от КТ „МБАЛ Уро Медикс“ ЕООД обявява конкурс  за длъжността за „ЛЕКАР- СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО УРОЛОГИЯ“.

Във връзка с приема на нови специализанти по реда на Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и съгласно чл. 17, ал. 1 от същата наредба, МБАЛ Уро Медикс ЕООД обявява следната свободна длъжност за „лекар-специализант по Урология” – 1 място

Заемането на длъжността се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда.

Необходими документи:

  1. Заявление в свободен текст;
  2. Мотивационно писмо;
  3. Автобиография – европейски формат;
  4. Диплома за завършено висше образование;
  5. Удостоверение за членство в Български лекарски съюз.

Документите се подават в отдел „Деловодство” в срок до 23.01.2020 г. включително.

След приемане на кандидатурите в указания срок, комисия, определена със заповед на управителя ще направи подбор на кандидатите по документи. На допуснатите кандидати ще бъде  съобщено писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на конкурса.

Начин за провеждане на конкурса:

∙ Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи

∙ Втори етап – оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, чрез провеждане на събеседване и проверка на теоретичните знания.

С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор за длъжност „Лекар-специализант по урология”, съгласно чл.68, ал.1, т. 2 от КТ и чл. 11 от Наредба № 1/22.02.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Допълнителна информация– Екатерина Папазян; тел. 032/67 34 99